Geef een tas cadeau!

Stylizima Het perfecte cadeau voor elke vrouw!

 

 

Een prachtige leren tas van Stylizima,
het perfecte cadeau voor elke vrouw!

Winkelwagen - € 0,00

Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

 

Disclaimer

AANSPRAKELIJKHEID
Iedere aansprakelijkheid van Stylizima, van het personeel en de producten van Stylizima voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten.
Stylizima is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
Stylizima aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Stylizima.
De aansprakelijkheid van Stylizima is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Stylizima, dan wel tussen Stylizima en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Stylizima,
is Stylizima niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Stylizima.

OVERMACHT
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Stylizima opgeschort.
Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Stylizima het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden.
Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Stylizima of bij de toeleveranciers van Stylizima.